Державна митна служба України

Державна митна служба України (ДМСУ) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, створена в 1991 році, для спрямування, координації та контролю за діяльністю митних органів та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи.

Митна служба України орієнтована на ефективне виконання наступних основних завдань:

– Виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;

– Захист економічних інтересів України;

– Забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;

– Сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв’язків, інших юридичних та фізичних осіб;

– Застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України;

– Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

– Контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

– Здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і дотримання учасниками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку;

– Створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

– Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

– Розвиток міжнародного співробітництва в галузі митної справи;

– Ведення митної статистики;

– Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

– Здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів походження товарів з України.

Пошук