Державне казначейство України

Державне казначейство України – державний орган виконавчої влади, що здійснює, відповідно до законодавства України, правозастосовні функції щодо забезпечення виконання бюджету, касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи України, попереднього і поточного контролю за веденням операцій з коштами державного бюджету головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачами коштів державного бюджету . Перебуває у віданні Міністерства фінансів України.

Пошук