Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів України– державний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України. Міністерство очолює Міністр фінансів України, якого призначає на посаду Верховна Рада України в установленому законодавством порядку.

Міністерство фінансів України забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію певних завдань економічного і соціального розвитку України, координує діяльність у цій сфері інших центральних органів виконавчої влади.

Основними завданнями Міністерства фінансів України є:

  • розробка та проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики;
  • здійснення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу сучасної економічної та фінансової ситуації на Україні, а також перспектив її розвитку;
  • розроблення стратегії щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень держави і погашення обслуговування державного боргу;
  • розробка проекту Державного бюджету України та прогнозних показників зведеного бюджету України, забезпечення в установленому порядку виконання Державного бюджету України, контроль за дотриманим правилам складання звіту про виконання Державного бюджету України та зведеного бюджету України;
  • забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України;
  • забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та здійснення в межах своєї компетенції державного фінансового контролю;
  • вдосконалення методів фінансового і бюджетного планування, фінансування, а також звітності та системи контролю за витрачанням бюджетних коштів;
  • розроблення та проведення державної політики у сфері виробництва, використання та збереження дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння;
  • забезпечення впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та звітності (крім бухгалтерського обліку та звітності в банківських і кредитних установах);
  • інформування громадськості про економічні та фіскальні цілі держави.

Пошук