Прокуратура України

Прокуратура України – система, яка згідно Конституції України та законів України («Про прокуратуру»), повинна здійснювати звинувачувальну і представницьку функції

Згідно ст. 121 VII розділу Конституції України, на Прокуратуру України покладаються такі функції:

  • підтримання державного обвинувачення в суді;
  • представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
  • нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
  • нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
  • нагляд за дотриманням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

Згідно з чинним на даний момент Законом України “Про прокуратуру” ст.5, на прокуратуру України покладаються 4 функції (відсутня остання), так що виникає колізія норм права, тому конституція дає прокуратурі більші повноваження ніж профільний закон. Конституція має більшу вагу над законом.

Пошук